VÝUKA A SLUŽBY

     HUDBA
    
     Výuka a zdokonalování úrovně zpěvu
    

    
    
     technika zpěvu - rozcvička u klavíru
     diagnostika hlasu a poradenství repertoáru a rozsahu
     dechové cvičení
     výslovnost ve více jazycích